KEHARAMAN BERBUAT DURHAKA KEPADA ORANG TUA

KEHARAMAN BERBUAT DURHAKA KEPADA ORANG TUA

Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, Allah melarang hamba-Nya berbuat durhaka kepada keduanya, bahkan memasukannya ke dalam dosa-dosa besar yang mengiringi dosa kesyirikan menyekutukan Allah. Diriwayatkan dari...
HAK TETANGGA Dan BERWASIAT DENGANNYA

HAK TETANGGA Dan BERWASIAT DENGANNYA

Islam menekankan bagi pemeluknya untuk menunaikan hak-hak para tetangga. Islam memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik terhadap tetangganya dan tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Karena orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya,...
MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA KELUARGA

MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA KELUARGA

Memberi nafkah kepada keluarga hukumnya adalah wajib bagi setiap ayah atau suami, sedangkan bersedekah kepada fakir miskin hukumnya adalah sunnah. Dan Allah lebih mencintai amalan wajib daripada amalan sunnah. Dari Abu Hurairah , ia berkata, “Nabi bersabda: ((...